Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Úvod

Zpracovávám průzkumy v oblasti botaniky a vyhotovuji dokumentace tohoto typu: biologická hodnocení, plány péče o zvláště chráněná území, různá šetření a posudky týkající se zejména živé přírody a problematiky ochrany přírody a krajiny.

Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná a většinu prací zajišťuji vlastní silou. Případné oborové přesahy (nejčastěji jde o zoologické průzkumy a posudky) řeším formou externí spolupráce.

zkouška diakritiky - příkladné řešení Vašich nejniternějších požadavků Nabízím zejména následující činnosti:

Nahoru© 2014 Richard Višňák