Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Hodnocení vlivů na krajinný ráz

Této problematice jsem se věnoval opakovaně v minulosti, a to jak v rámci dokumentací EIA, tak i samostatných studií pro menší i rozsáhlá území. Přestože tato oblast byla již pokryta řadou metodických materiálů, jde stále o poněkud beztvarou a málo čitelnou disciplínu. To se netýká ani tak vlastního popisu složek krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky, dominanty atd.), jako spíše hodnocení (klasifikace) a posouzení dopadu případných záměrů, kde do popředí vstupují subjektivní hlediska a preference. V posledních letech ani neregistruji poptávku o podobných dokumentacích - s výjimkou celokrajských analýz, kde je ovšem nezbytná dobrá znalost regionu, což v krátkém časovém horizontu zpracování zakázky nelze vždy zajistit.

Nahoru© 2014 Richard Višňák