Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Botanické inventarizační průzkumy

Základní botanická šetření provádím jako standardní součást různých typů dokumentací (zejména biologických hodnocení a plánů péče), v podrobnosti a zaměření odpovídající dané zakázce a požadavkům zadavatele. Samostatné inventarizační botanické průzkumy jsou zpravidla vyžadovány u stávajících či nově vyhlašovaných zvláště chráněných území nebo i u dalších, přírodně zajímavých lokalit. Tyto průzkumy jsou zpravidla důkladnější, neboť vycházejí z většího počtu návštěv pokrývajících celou vegetační sezónu. Každý takový průzkum si nevšímá pouze květeny území, ale dokumentuje i rostlinná společenstva (fytocenózy) či biotopy. Součástí inventarizačního průzkumu jsou pak podrobné popisy vegetace dílčích ploch, včetně jejich mapového vymezení a fytocenologické snímky. Plochy některých snímků jsou v terénu fixovány, aby mohly v budoucnu sloužit jako trvalé plochy pro opakovaná šetření, tj. vegetační monitoring.
Nahoru© 2014 Richard Višňák