Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Hodnocení vlivů na životní prostředí

Protože nejsem držitelem příslušné autorizace, mohu pouze nabídnout zpracovatelům Dokumentace či Posidku zpracování dílčích odborných kapitol. V této oblasti mám poměrně obsáhlé zkušenosti již od r. 1992, kdy jsem se ještě jako zaměstnanec s. p. Terplan účastnil na zpracování prvních dokumentací EIA v ČR. Později, během svého působení v a. s. MEGA jsem se (pod vedením dr. Petra Anděla) spolupodílel na vytváření metodiky tzv. kajinářského vyhodnocení. V minulosti jsem zajišťoval zpracování velké části kapitol (kromě "flóry a funy" zejména kapitol věnovaných půdě, klimatu, lesům a krajinnému rázu), v současnosti preferuji zpracování botanických kapitol, které mi jsou oborově nejbližší. V území dotčeném posuzovaným záměrem provádím přiměřeně podrobný botanický průzkum, jehož zjištění zpracovávám ve formě samostatné přílohy Dokumentace. Současně vyhotovuji příslušné kapitoly Dokumentace dle stanovené osnovy.
Nahoru© 2014 Richard Višňák