Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Dendrologické průzkumy a posudky

Nejčastějším důvodem zadání těchto studií je záměr na vykácení dřevin v souvislosti se stavební činností, případně požadavek na posouzení zdravotního stavu (který je opět motivován snahou o odstranění "nežádoucí" vzrostlé zeleně). Jedná se o rutinní popis počtu, rozměrů a kondice dotčených stromů a keřů ve sledovaném prostoru. Mám rovněž zkušenosti se zpracováním inventarizace sídelní zeleně (tzv. pasport dřevin a zelených ploch) a zpracováním generelu zeleně na úrovni ideového záměru. Znám dostupný sortiment okrasných stromů i keřů a umím posoudit vhodnost jeho použití v daných přírodních a urbanistických podmínkách.

Pro úplnost dodávám, že neprovádím, ani žádným způsobem nezajišťuji provádění pěstebních a údržbářských prací.

Nahoru© 2014 Richard Višňák
>